03.11.2021

V. ročník soutěže Chytrá města 2021 zná své finalisty

Přihlašovatelé mohli do soutěže přihlásit svá řešení v podobě projektu, modelu nebo vize. V odborné porotě zasedl i zástupce Svazu měst a obcí.

  Do letošního V. ročníku soutěže Chytrá města 2021 měly možnost svá chytrá řešení přihlásit obce, města, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Přihlašovatelé mohli do soutěže přihlásit svá řešení v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže tedy byly zařazeny nejen již existující projekty, ale i záměry či vize, jejichž realizace je teprve v přípravě. 

  Všechna přihlášená řešení hodnotila Odborná porota soutěže, kterou tvořilo 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Za Svaz měst a obcí v porotě letos zasedl ředitel Sekce pro projekty a inovativní přístupy Dan Jiránek. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City. Mezi pilíře hodnocení patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

  Ocenění budou udělena celkem v deseti kategoriích: Idea, Model, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město s 10 až 50 tisíc obyvateli, Projekt pro město s 50 až 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město s více než 200 tisíc obyvatel, Projekt pro region, Projekt celostátního významu a Mezinárodní projekt. Oceněny budou taktéž významné osobnosti z veřejného i soukromého sektoru. V rámci každé kategorie jsou vybráni Odbornou porotou dva finalisté, z nichž bude na Slavnostním předávání konaném dne 2. 12. 2021 vyhlášen jeden vítěz:

  IDEA

  • „Idea využití vodního toku“ (přihlašovatel Smart Písek, organizační složka),
  • „Chytré Veselí nad Moravou“ (přihlašovatel město Veselí nad Moravou).

  MODEL

  • „Portál životních situací“ (přihlašovatel město Rožnov pod Radhoštěm),
  • „FVE jako služba za 1,- Kč“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.).

  PROJEKT PRO OBEC DO 10 TIS. OBYVATEL

  • Aplikace Živé Milevsko“ (přihlašovatel město Milevsko),
  • „(Ne)chytré osvětlení“ (přihlašovatel obec Kašnice).

  PROJEKT PRO MĚSTO S 10 AŽ 50 TIS. OBYVATELI

  • „FVE jako služba pro Škoda Auto“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.),
  • „Přestupní terminál Šumperk“ (přihlašovatel město Šumperk).

  PROJEKT PRO MĚSTO S 50 AŽ 200 TIS. OBYVATELI

  • Webová aplikace „Traffic Modeller“ (přihlašovatel RoadTwin s.r.o.),
  • „Vytvoření a provozování městské sítě IoT na platformě LoRaWan (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace).

  PROJEKT PRO MĚSTO S VÍCE NEŽ 200 TIS. OBYVATELI

  • „Aplikace Monitor úniků pro SmVaK Ostrava a.s.“ (přihlašovatel DHI a.s.),
  • „Dotační tituly nabízené městem na podporu zelenějšího Brna“ (přihlašovatel Magistrát města Brna).

  PROJEKT PRO REGION

  • „Jak snížit CO2 emisní stopu“ (přihlašovatel Axians redtoo s.r.o.),
  • „Vzdálená správa dopravního značení“ (přihlašovatel Operátor ICT a.s.).

  PROJEKT PRO STÁT

  • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (přihlašovatel Jihomoravský kraj),
  • „Smart village Starovice“ (přihlašovatel EG.D, a.s.).

  MEZINÁRODNÍ PROJEKT

  • „Fengoo IoT platforma“ (přihlašovatel NetVoice s.r.o.),
  • Inteligentní a bezkontaktní sledování aktivity spotřebičů a odběru elektrické energie – aplikace IoT pro chytrá města (přihlašovatel Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze).

  OSOBNOST PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

  • Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu,
  • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a hlavní garant projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“,
  • Ing. David Škorňa, expert pro oblast Smart Cities Svazu měst a obcí České republiky,
  • PhDr. Věra-Karin Brázová, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií odboru regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

  OSOBNOST PRO SOUKROMÝ SEKTOR:

  • Ing. arch. Eva Le Peutrec, architektka,
  • Ing. Marek Maťa, obchodní ředitel DHI a.s.,
  • Mgr. Martin Ander, Ph.D., vedoucí programů adaptace na změnu klimatu Nadace Partnerství,
  • Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

  Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Chytrá města se uskuteční 2. 12. 2021 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

  Soutěž Chytrá města 2021 pořádá nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú.

  ZDROJ: TZ Smart City Innovations Institut, z.ú.