18.02.2020

Soutěž ke Světovému dni vod

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž "Voda a klimatická změna" pro žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Další informace o soutěži se můžete dozvědět zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2020/