02.03.2015

SENSEN - Senior roku 2015

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě.

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Cena Senior roku 2015

Hlavní cíl Ceny Senior roku se ani pro rok 2015 nemění. Chceme veřejnosti představovat seniory jako významnou součást společnosti a zdůraznit jejich výjimečné výkony, počiny a práci. Šíříme povědomí, že mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokáží být aktivní, být oporou jiným a svým příkladem dokážou inspirovat ostatní. Udělení Ceny má podpořit tyto seniory v jejich dalších aktivitách a posílit tak i jejich sebeuvědomění a důvěru ve vlastní schopnosti a společenskou cenu.

Již teď se rozhlížejte! Kdo si podle vás zaslouží Cenu Senior roku 2015?

Nadace plánuje vyhlásit nominační období Ceny Senior roku 2015 k 1. květnu 2015. Návrhy na udělení ocenění musí být dodány písemně (poštou či e-mailem), a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a současně se zřetelným určením soutěžní kategorie (Nejlepší klub a Senior roku 2015 – jednotlivec) - na adresu vyhlašovatele soutěže do 30. července 2015. Soutěžící i navrhovatel musí přihlášku vlastnoručně podepsat na důkaz souhlasu se všemi údaji uvedenými ve formuláři a pravidly soutěže.

Formulář přihlášky bude možné získat na internetových stránkách od začátku nominačního období: www.kontobariery.czwww.sensen.cz.

Nominovat do obou kategorií mohou: kluby SenSen, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace.
Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Vyhodnocení probíhá ve dvou kolech:

a/ do prvního kola jsou zařazeny všechny přihlášky, odpovídající všem již uvedeným kvalifikačním kritériím. Odborná porota je vyhodnotí a vybere podle nich kandidáty dalšího postupu do druhého kola. Při vyhodnocování účastníků prvního kola soutěže přihlíží zejména k příkladnému přístupu, vynikajícím výsledkům, kontinuitě, novým způsobům práce či ke spokojenosti uživatelů služeb a též k výjimečnosti nominovaných účastníku. Termínem pro vyhodnocení prvního kola je 30. srpen 2015.

b/ ve druhém kole budou odbornou porotou vybraní kandidáti kontaktováni a pozváni k osobní prezentaci své činnosti. Z nich pak odborná porota udělí po jednom nejvyšším ohodnocení v kategoriích Seniorka/senior roku a Nejlepší klub, dále druhé a třetí místo v obou kategoriích. Termínem pro uzavření a vyhodnocení druhého kola je 15. září 2015.

Slavnostní vyhlášení Ceny proběhne formou reprezentativního ceremoniálu 1. 10. 2015, především za účasti seniorů a jejich organizací soutěžících i nesoutěžících, spolupracujících s Nadací Charty 77 také v rámci jejích dalších, podobně orientovaných aktivit. Večera se dále zúčastní čestní hosté, představitelé veřejného života, sponzoři a partneři. Počítáme s účastí celkem 500 osob.

Další informace o projektu SENSEN najdete v newsletteru níže.