12.04.2021

Odstartoval již 5. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021

Od 7. dubna můžete hlásit svoje "smart" projekty do letošního ročníku soutěže Chytrá města. Soutěží prošlo za dobu jejího pořádání více než 500 projektů.

Do letošního V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize. Přihlášeny tedy mohou být nejen již realizované projekty, ale také záměry či vize, které zatím realizovány nebyly.

Novinkou letošního ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 je Smart City Hub, který sdružuje veškeré přihlášené projekty za všechny ročníky trvání soutěže a umožní tak jednodušší a efektivnější sdílení dobré praxe prostřednictvím projektů a řešení, jež procházejí již pátým rokem certifikační platformou soutěže CHYTRÁ MĚSTA.

Členové Odborné poroty V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 budou klást důraz především na soulad s principy a pilíři Smart Cities v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pilíři hodnocení budou opět kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázané úspory, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti. Mezi jiným budou členové Odborné poroty posuzovat každé přihlášené řešení z pohledu organizačního, provozního, finančního a institucionálního. Budou klást důraz také na to, zda přihlášené řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobě odchylky od plánovaných parametrů, přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností či vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory, ať již z pohledu energetického, ekonomického nebo optimalizace procesů či zda řešení je přístupné občanům a zda také podporuje sdílení a otevřenost dat a představuje inovaci v dané oblasti. V odborné porotě i letos zasedne Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu.

Přihlášky mohou začít podávat obce, města, kraje a dodavatelé od 7. 4. 2021, a to na internetové adrese přihláška | SOUTĚŽ CHYTRÁ MĚSTA (soutezchytramesta.cz).

Veškeré propozice a pravidla soutěže „CHYTRÁ MĚSTA 2021“ včetně přihlášky jsou uvedeny na internetové adrese SOUTĚŽ CHYTRÁ MĚSTA (soutezchytramesta.cz).

Vyhlašovatelem celoročního projektu soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021 je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Také letošní V. ročník soutěže se koná s podporou a záštitou Svazu měst a obcí.

ZDROJ: TZ 5. ročníku soutěže Chytrá města 2021