09.09.2020

Architekt obci 2020 opět ocenil nejlepší spolupráci architekta a samosprávy

V úterý 8. září se v pražském architektonickém centru CAMP konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci. Soutěže, na které již tradičně spolupracuje Svaz měst a obcí ČR. Ocenění pro nejpřínosnější spolupráci architekta a samosprávy předávala i výkonná ředitelka Svazu. Gratulaci letos posíláme našemu členskému městu.

Ocenění Architekt obci je předáván každoročně společně s prestižním oceněním Architekt roku. Je udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec. Letos poprvé je ocenění udělováno také ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Architekt obci není pouze architektonickou cenou. Důraz je kladen na spolupráci samosprávy a architekta, která obohacuje veřejný prostor a vytváří z něho slovy fenomenologie architektury významuplné prostředí, které slouží občanům.

Již v létě odborná porota soutěže ve složení: Radka Vladyková za Svaz měst a obcí ČR, Petr Velička z České komory architektů, Josef Morkus z ministerstva pro místní rozvoj, Petr Durdík z Asociace pro urbanismus a územní plánování, Milan Košař - držitel ocenění Architekt obci 2019, Regina Loukotová - zástupce spoluorganizující společnosti ABF, a. s. a Ivan Ryšavý zastupující časopis Moderní obec vybrala pět finalistů.

Z finalistů nakonec zvítězil tandem architekta Jaromíra Kročáka a města Soběslav. Mezi další finalisty byly vybrány Bratčice a architekt Dan Šamánek, Havlíčkův Brod a Aleš Burian, Hodice spolu s Milanem Nytrou a Hanou Nytrovou a Holasovice s architektem Lubomírem Dehnerem.

Důležité je nebát se město rozvíjet a na architektonické a urbanistické otázky si přizvat odborníky,“ zdůraznila při ceremoniálu Radka Vladyková.

A co na vítězném tandemu porota nejvíce ocěnila? "...zejména dlouho trvající spolupráci architekta a samosprávy města Soběslav, jejímž výsledkem je rekonstrukce náměstí, parku a úpravy několika staveb, včetně obnovy a dostavby gotického hradu či přestavby kina na multifunkční kulturní centrum. Přestože Soběslav není velkým městem, může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město ve spolupráci s architektem o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí. V úvahu při tom bere i vliv úprav na mikroklima, provozní náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti, která projekty spoluvytváří. Nemalou roli v úspěšné spolupráci jistě hraje fakt, že pan architekt je soběslavským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další projekt u kostela sv. Víta."

Architekt JAROMÍR KROČÁK (*1958) převzal cenu spolu se starostou Soběslavi Jindřichem Bláhou. A my jsme hrdí, že Soběslav, jako členská obec Svazu, jde příkladem.

A ještě zajímavost na konec: cena, keramický tác, jež vítězové obdrželi, je originálním výtvorem chráněné dílny Toulcův dvůr obecně prospěšné společnosti Envira, která poskytuje práci desítkám osob se zdravotním znevýhodněním na různých pracovních pozicích.

Zdroj fotografie: Architekt obci 2020

Zdroj fotografie: Architekt obci 2020

Zdroj fotografie: město Soběslav