14.02.2020

11. ročník ankety Zákon roku

Odborná veřejnost může již po jedenácté vybírat nejlepší legislativní počin s pozitivním dopadem na podnikání v Česku. Svaz měst a obcí ČR jako již tradičním partner ankety zasedl i v nominační radě. Tento rok bylo vybraných pět nominovaných. Svým hlasem můžete rozhodnout o vítězi ankety a vyjádřit svůj názor na to, který zákon měl pozitivní vliv na rozvoj podnikatelského prostředí. Výsledky budou vyhlášeny 12.5.

V letošním roce je podtitulem ankety Regulace v digitálním světě.

V nominační radě, mimo zástupce Svazu, zasedly i dvě desítky autorit z různých oblastí. Ta po dlouhé debatě posílá do veřejného hlasování pět nominovaných:

  • Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby)
  • Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem (zrušení praxe povinných daňových tiskopisů neformálně určovaných ministerstvem)
  • Snížení nákladů na podnikání (online zakládání obchodních společností)
  • Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností)
  • Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti (zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky)

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu www.zakonroku.cz.

Podpora podnikatelského prostředí je důležitá i pro rozvoj měst a obcí.

Organizátorem projektu je advokátní kancelář Deloitte Legal s.r.o.