19.03.2024

Otevíráme registraci na konference Město a jeho architektura a Dobrá obec dělá dobrou školu!

Připravujeme pro vás dvojkonferenci, která se bude zabývat dvěma důležitými tématy, jež definují dobrou obec - kvalita její architektury a kvalita jejích škol. Budeme se bavit o nové legislativě spojené s oběma tématy, zveme hosty z ministerstev i samospráv.

Registraci proveďte on-line přes stránky akcí nebo přímo přes tento REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Můžete se zúčastnit obou dvou konferencí, nebo jen jedné z nich. Ať už se budete registrovat na obě, nebo jen jednu akci, zveme vás na večerní setkání s rautem, které proběhne 29. 5. po ukončení konference Město a jeho architektura. Prosíme vyplňte váš zájem účasti na večírku.

Na konferenci Město a jeho architektura se budeme zejména věnovat tématům:

  • Podoba a rozvoj městské a obecní architektury.
  • Úloha městského architekta v procesu pochopení kontextu města a jeho rozvoje.
  • Dobře bydlet, dobře se vzdělávat.
  • Legislativa – jak soutěžit a jak stavět, nový stavební zákon.

Konference Dobrá obec dělá dobrou školu se bude věnovat tématům:

  • Financování školství v municipalitách
  • Bezpečnost škol
  • Moudrá a moderní škola
  • Vzdělávání pro všechny – sociální výzvy

Těšíme se s vámi na viděnou!

Mgr. Martina Lehmannová, SEKCE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ A PROJEKTŮ, SMO ČR