Konference energetiky a odpadového hospodářství 2024

2. ročník konference energetiky, tentokrát proběhne v dvoudenním formátu a zaměří se i na téma odpadového hospodářství. Dvě palčivá témata poslední doby, která se v mnohém protínají. Můžete se těšit na desítky skvělých řečníků a mezioborové propojení v duchu koncepčních řešení pro města a obce.

⇒ ARCHIV

KDY: 17.-18. 10. 2024

KDE: Kongresové centrum Praha, sál Panorama

CENÍK

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

ŘEČNÍCI

PARTNEŘI

Konference poskytne prostor pro výměnu zkušeností, osvědčených postupů a nových myšlenek v oblasti energetického managementu a udržitelného rozvoje, to vše doplněné o aspekt odpadového hospodářství včetně energetického využití odpadů. Jedním z hlavních témat je rozvoj energetických společenství, které představují inovativní model spolupráce mezi obcemi, městy a obyvateli s cílem dosáhnout energetické nezávislosti a snížení emisí skleníkových plynů. Tento koncept nabízí nejen ekonomické výhody, ale také posiluje společenskou soudržnost a zapojení občanů do rozhodovacích procesů.

Dalším klíčovým bodem naší konference jsou energetické úspory.  Věříme, že efektivní využívání energie je nejen ekonomicky výhodné, ale představuje také zásadní krok k ochraně životního prostředí a budoucí udržitelnosti našich obcí a měst. Chceme společně hledat praktické přístupy a strategie, jak minimalizovat spotřebu energie veřejných budov, infrastruktury a služeb, a tím snižovat náklady a zátěž pro naše komunity. S energetickými úsporami je také spojeno téma energetického využití odpadů.

Dalším důležitým aspektem naší konference je potřeba dekarbonizace a podpora elektromobility. S narůstajícími výzvami spojenými s klimatickou změnou je nezbytné, abychom přešli k čistějším a udržitelnějším formám dopravy. Elektromobilita představuje jednu z klíčových cest ke snížení emisí CO2 a zlepšení kvality ovzduší ve městech. Budeme se bavit o infrastrukturních potřebách, podpoře elektromobility v našich komunitách a sdílení osvědčených postupů, jak efektivně integrovat elektromobilitu do městského prostředí. 

S výše uvedenými tématy úzce souvisí i problematika odpadového a oběhového hospodářství. Na něj se zaměříme jak z pohledu samotného předcházení vzniku odpadu, ale i v aspektu třídění odpadu, vyrovnávání se s nastavenými unijními cíli včetně přípravy na zákaz skládkování. Reuse, recyklace, kompostování, to budou mimo jiné témata, jimž se budeme věnovat z praktického pohledu. Správa odpadového hospodářství v obcích včetně edukace občanů obcí, příklady dobré i špatné praxe, vyrovnávání se s dezinformacemi a mýty, kterými jsou mnohdy tyto oblasti obestřeny, to budou úkoly, s nimiž se v rámci konference budeme potýkat. Stranou nezůstanou ani otázky spojené s čištěním městských odpadních vod a nakládání s kaly. Mezi témata jsou zařazeny i otázky recyklace stavebních materiálů v praxi nebo inteligentní třídící linky včetně využití AI v oblasti odpadů

Přednášet bude řada špičkových expertů, kteří se nebudou pohybovat jen v zajetí teorie, ale zaměří se na praxi v obcích různých velikostí.

Témata:

-    Aktuální legislativa – základní přehled
-    Start komunitní energetiky – může začít i obec?
-    Konec skládkování za obcí! Využijme odpady energeticky!
-    Lesk a bída třídění a recyklace
-    Implementace evropských nařízení a energetický management
-    Edukace a úspory jsou cesta budoucnosti
-    Workshopy s fakturou, tužkou a kalkulačkou (praktické workshopy k energetice a odpadovému hospodářství)

Doprovodný program:

- komentovaná prohlídka technologického zázemí Kongresového centra Praha

 

Stornopodmínky:

Odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením akce, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.
Změna údajů či jména registrovaného zástupce je možná i u uhrazené registrace.

 

Informace k ubytování:

Účastníkům konference poskytuje hotel Holiday Inn (hned vedle Kongresového centra Praha, MAPA) ubytování se slevou 20 % oproti běžným cenám.

Slevu na ubytování získáte objednávkou přes tento link -  Konference Energetika a odpadové hospodářství

Cena za pokoj pro jednu osobu je 90,- EUR, pro dvě osoby 104 EUR za noc a zahrnují bufetovou snídaní a DPH. Městský poplatek není zahrnutý v ceně.

Účastník je oprávněn zrušit rezervaci pokoje v Hotelu bez jakéhokoli poplatku v době 28 dní před příjezdem, se sankcí ve výši ceny za jeden pokoj/noc do 14 dní před příjezdem, se sankcí 100% ATR (vztahující se k příslušnému pokoji) méně než 14 dní před příjezdem, nebo v případě, že Účastník nedorazí vůbec.

Energ._Odpad 2024_verze 3.png


Akce se koná pod záštitou

Energetického regulačního úřadu

místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj 

Ivana Bartoše

ministra životního prostředí

Petra Hladíka

489_2024 - logo-eru-cz.png

 

 

mmr_cr_rgb.jpg

 MZP_logo_RGB_v2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

CEZ Skupina_Logo_vertikalni_CZ_Barva_pozitiv_RGB_medium.png

 

ekokom_rgb.jpg

 

 

18.06.2024

Registrace na říjnovou konferenci na téma energetiky a odpadového hospodářství je otevřena!

Již podruhé SMO ČR pořádá konferenci se zaměřením na téma energetiky. Po velkém úspěchu loňského ročníku bude letošní v dvoudenním formátu s důrazem na téma odpadového hospodářství. 17.-18. října 2024 v Kongresovém centru Praha. A opět pro zástupce členských obcí Svazu za zvýhodněné vstupné.