09.10.2023

Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj a prosazování jejich zájmů v evropských rozhodovacích procesech

Název projektu: Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj a prosazování jejich zájmů v evropských rozhodovacích procesech
Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky
Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2023
Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Podpora nestátních neziskových organizací Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt Svazu podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2023 neinvestiční účelovou dotací ve výši 1,242.045 Kč. 

Cíl projektu: Účelem dotace je aktivní zapojení samospráv do ovlivňování politik a legislativy Evropské unie, prohloubení spolupráce obcí a měst ČR s odpovědnými ministerstvy na národní úrovni i českými zástupci v evropských institucích, podpora regionálního rozvoje obcí a měst ČR a výměna jejich zkušeností s partnery v zahraničí, podpora absorpční kapacity obcí a měst ČR při využívání evropských a národních programů, při implementaci principů udržitelného rozvoje v místní praxi i při aplikaci environmetálních cílů a pravidel EU.

Klíčové aktivity projektu: 

  • Aktivní zapojení Svazu do tvorby stanovisek Rady evropských obcí a regionů (CEMR)
  • Podpora kapacity měst a obcí při aplikaci politik a programů EU v aktuálním programovém období 2021-2027
  • Podpora obcí a měst při implementaci principů udržitelného rozvoje v místní praxi
  • Koordinace enviromentálních požadavků pro přípravu projektů a dalších požadavků pro udržitelný rozvoj a pro odpovědné veřejné zadávání
  • Analýza potřeb měst a obcí ČR v kontextu přípravy kohezní politiky 2028+

MMR - povinné uveřejnění.png