Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni

Název projektu: Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni

Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky

Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2017

Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016 neinvestiční účelovou dotací ve výši 2,191.560 Kč.

Realizované aktivity:

  • vytvoření webové aplikace s metodikou postupu pro realizaci projektového cyklu s následným seminářem
  • vypracování publikace zaměřené na programy územní spolupráce EU a komunitární programy EU z pohledu místních samospráv
  • podpora nositelů integrovaných plánů rozvoje území
  • aktivity související s přípravou programového období po r. 2020
  • aktivní prosazování stanovisek obcí v oblasti kohezní politiky a nového programového období po r. 2020 na úrovni EU
  • prezentace ČR během 33. plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy
  • šíření výstupů projektu.