07.11.2014

Zodpovědně na trh práce

Cílem projektu "Zodpovědně na trh práce" je vrátit na trh práce dlouhodobě nezaměstnané obyvatele obcí sdružených ve Svazku obcí regionu Krušných hor ve věku nad padesát let ze sociálně znevýhodněných skupin, kteří jen obtížně hledají zaměstnání.

Podrobnosti najdete zde:

Ostatní_Zodpovědně na trh práce_ORP_Litvínov.docx