01.09.2014

Volný čas a duchovní život seniorů jako projekt svazku obcí z Poličska

Projekt zahrnuje komplexní řešení volného času seniorů v letním i zimním období, tzn. aktivity venkovní i vnitřní, odpočinek, ale i fyzické, terapeutické a společenské aktivity. Je zaměřen jednak na podporu aktivit klientů Domova pro seniory v Bystrém v jejich volném čase, na posilování dobrých mezigeneračních vztahů dětí a seniorů a dále na zařízení modlitebny v prostorách DOMOVA. Nositelem projektu je Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb). Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu.

Podrobnosti najdete zde:

Sociální služby_Volný čas a duchovní život seniorů_Polička.docx