18.09.2014

Vodníci na Slezské Hartě a jiné dění

Obce u vodní nádrže Slezská Harta se pustily do obnovy společenského a kulturního života. Pořádají totiž po celý rok aktivity pro děti, mládež a obyvatele, nezapomínají také na turisty a návštěvníky Slezské Harty. Během roku je v území pořádáno přes dvacet společenských akcí, které stmelují obyvatele regionu a vytvářejí nové společenské tradice.

Podrobnosti najdete zde:

Ze života DSO_Aktivity pro děti, mládež a obyvatele_Bruntál.docx