20.09.2014

V Kaplicích se díky spolupráci plánují sociální služby

Komunitní plán, tedy dokument, ve kterém jsou vymezeny aktuální cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a jednotlivé aktivity v dané oblasti. To je výstup projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kaplice“ financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V letech 2011 až 2013 ho realizovala nestátní nezisková organizace Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice. I po skončení projektu se členové pracovní skupiny scházejí a nadále pracují na aktualizaci komunitního plánu. Tak aby byl efektivním pracovním nástrojem, který průběžně reaguje na potřeby všech uživatelů, poskytovatelů a dalších subjektů zapojených do sociálních služeb.

Podrobnosti najdete zde:

Sociální služby_Plánování komunitních služeb_Kaplice.docx