20.09.2014

V Kaplicích se díky spolupráci plánují sociální služby

Komunitní plán, tedy dokument, ve kterém jsou vymezeny aktuální cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a jednotlivé aktivity v dané oblasti. To je výstup projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kaplice“ financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Podrobné informace k příkladu dobré praxe v sociálních službách si můžete přečíst na tomto místě.