07.08.2014

Společný nákup energií na Orlicko - Třebovsku

V roce 2012 zorganizoval DSO Region Orlicko-Třebovsko (dále jen ROT) pro své členské obce a jimi zřizované příspěvkové organizace elektronickou aukci na nákup elektřiny a zemního plynu. ROT byl v postavení centrálního zadavatele, zúčastněné subjekty v pozici pověřujícího zadavatele. Aukce se uskutečnily v dubnu 2012 a jejich výsledkem byla několikamilionová úspora na výdajích za elektřinu a plyn na příštích 18 měsíců.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Společný nákup energií_Orlicko-Třebovsko.docx