01.09.2014

První svazková škola v ČR: ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov je první svazkovou školou v ČR. Vznikla již v roce 2006 a to v přímé návaznosti na fakt, že díky nepříznivému demografickému vývoji a neustále se zvyšujícím finančním nákladům na provoz těchto zařízení, které obce musely dotovat ze svých rozpočtů, hrozilo, že tato zařízení budou muset být zrušena a tím bude ohrožena dostupnost školství v regionu a sníží se atraktivita území a ztráty občanské vybavenosti. 

V Regionu Karlovarský venkov byl a stále je společný cíl – rozvíjet školy i školky, modernizovat a přivést je ke kvalitě. O tom rozhodují zastupitelstva všech tří obcí, což má pozitivní dopad na podporu svazkové školy občany všech dotčených obcí.

Podrobnosti najdete zde: 

Základní školství_Zachování školských zařízení_Ostrov.docx