01.09.2014

Projekt školy pro venkov z ORP Veselí nad Moravou

Všeobecným cílem projektu byl rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků základních škol s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím spolupráce škol v různých regionech České republiky. Do projektu bylo zapojeno 17 škol ve třech regionech ČR, v rámci kterých se analyzovala potřeba více propojit učivo ZŠ s místními reáliemi tj. učit se obecným poznatkům o přírodě, kultuře, historii v nejbližším okolí. Projekt realizovala Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, Novohradská občanská společnost o.s., Nad Orlicí o.p.s.

Podrobnosti najdete zde:

Základní školství_Školy pro venkov_Veselí nad Moravou.docx