07.08.2014

Obce Slavkovska společně plánují svůj rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Díky tomu vznikl elektronický nástroj pro zpracování tzv. Programu rozvoje obce, který hodlají společně využít k plánování místního rozvoje obce v obvodu ORP Slavkov u Brna.

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samoprávám_Společné plánování rozvoje_Slavkov.docx