18.09.2014

Metodická pomoc obcím Mikroregionu Hustopečsko

Mikroregion Hustopečsko realizuje průběžné informování starostů obcí o povinnostech obcí v oblasti výkonu státní i veřejné správy, školení pracovníků v aplikaci zákonných norem v činnosti obecních úřadů se zajištěním externích školitelů – např. Zákon o zadávání veřejných zakázek, Občanský zákoník, Stavební zákon,  Zákon o přístupu k informacím a dále školení zastupitelů obcí – např. projekt Vzdělaný zastupitel ve spolupráci se SMO.

Zásadní podmínkou realizace projektu je projevený zájem všech účastnických obcí.  Témata vycházejí z podnětů a požadavků obcí. Projekt je hrazen z finančních zdrojů mikroregionu a účastnických obcí.

Podrobnosti najdete zde: 

Ze života DSO_Metodická pomoc_Hustopeče.docx