10.11.2014

Města Kraslice a Klingenthal si vypomáhají při zabezpečování požární ochrany a v krizových situacích

Sbory dobrovolných hasičů měst Kraslice a Klingenthal spolupracují při zabezpečování požární ochrany ve svých správních obvodech. Obě požární jednotky mají stálou pohotovost a jsou připravené, po vyzvání krajského operačního střediska Karlovarského kraje, vzájemně si pomoci na obou stranách hranice při požárech, povodních a jiných mimořádných událostech.

 

Podrobnosti najdete zde:

Bezpečnost_ Vzájemná výpomoc při zabezpečování požární ochrany_Kraslice.docx