01.09.2014

Kvalitní školy napříč dvěma regiony - příklad z Pacovska

Město Pacov zaměřuje svoji pozornost nejen na získávání dotací a následnou realizaci investičních projektů, ale zajímá se také o nápady, směřující do vzdělávání, především do našich základních škol. Projekt se zabýval vzděláváním pedagogických pracovníků na ZŠ Pacov, náměstí, ZŠ Pacov Za Branou a ZŠ Lukavec.Hlavní aktivity projektu: I. Zapojení prezentační techniky do výuky, II. Vzdělávaní v oblasti jazyků, III. Vzdělávání v oblasti obsluhy PC vč. pokročilé,  IV. Víkendový kurz projektového učení a týmové práce. Do projektu byl zapojen Svazek obcí Mikroregionu Stražiště i sdružení Via rustica o.s.

Podrobnosti najdete zde:

Základní školství_Kvalitní školy_Pacov.docx