01.09.2014

Centrum Kamínek je komunikačním uzlem pracovníků sociálních služeb Chomutovska

Chomutovsko patří k oblastem s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit, vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělanostní strukturou, se všemi doprovodnými negativními jevy. Tyto faktory vedly v Chomutově ke vzniku Sociálního centra Kamínek, které zajišťuje sociální služby zdarma v nově zrekonstruovaném objektu na sídlišti Kamenná. Centrum se po necelém roce provozu stalo přirozeným strategickým koordinátorem setkání v rámci ORP Chomutov a moderního způsobu výměny informací. Nastartovalo spolupráci mezi pracovníky sociálních služeb, které v území ORP Chomutov působí. Tato spolupráce je zajišťována několika způsoby: výměnné stáže, osobní setkávání, e-mailový rozesílač.

Podrobnosti najdete zde: 

Sociální služby_Inovace v komunikaci_Chomutov.docx