17.09.2021

Seznamovací nultý on-line trénink

Projekt s holandským partnerem VNG nabízející informace o financování chytrých inovativních řešení z evropských zdrojů postoupil do další fáze. Během zimních měsíců jsme doladili program našich kurzů a v půli dubna se poprvé experti z ČR i Holandska a zástupci měst a obcí i setkali. Zatím sice jen v on-line formě, ale doufáme, že na podzim už to půjde i osobně.

Chytrá řešení: Sdílení dobré i špatné praxe

Jaká jsou očekávání a jaké praktické dovednosti si chtějí účastníci z jednotlivých kurzů odnést se Saša Kocková zeptala několika ze zúčastněných zástupců měst a obcí.

Například Michal Bačovský ze Žďáru nad Sázavou chce pro své město najít inspirativní projekt z oblasti energetiky nebo nemotorové dopravy, jako např. sdílení kol či úschovnu, a také ho budou zajímat možnosti modro zelené infrastruktury. V této oblasti už začali sami projektem zelené střechy. Plus vidí v možnosti prozkoumat technické a provozní parametry inspirativního projektu a navrhnutí jeho přenosu do podmínek Žďáru nad Sázavou – tzn. nevymýšlet již vymyšlené, ale naopak převzít již ověřenou praxi, což se týká i přípravy kvalitní dokumentace k zamýšlenému projektu nebo získání vyjádření a připomínek zahraničních znalců k navrhovanému projektu. Cílem je žádost o investiční peníze u EIB nebo EBRD.

 

Týmoví kolegové v projektu Vít Král a Miloš Prokýšek reprezentující města Milevsko a Písek si o projektu slibují získání nových vědomostí o využití finančních zdrojů EU a o podmínkách čerpání těchto zdrojů v rámci ČR. Dále pak je bude zajímat systém financování celého životního cyklu projektů tedy zajištění předprojektové dokumentace i lidských zdrojů, udržitelnost a moderní komunikační nástroje pro informování veřejnosti. Důležitým tématem je pro ně rovněž spoluúčast soukromých subjektů a nedotačních finančních zdrojů, obecněji princip vícezdrojového financování. V rámci projektu očekávají kromě faktických informací především sdílení dobré i špatné praxe ze strany holandského partnera a současně mezi samotnými účastníky z českých měst a obcí.

 

Jakub Rus ze Svazku Východní Krkonoše si také slibuje od projektu především sdílení dobré praxe a inspiraci pro další připravované projekty mimo oblasti, které aktuálně u nich řeší. To jsou největší překážky, na které nyní naráží. Nevědí, na koho se v oblasti „smart“ projektů obracet, zda se jedná opravdu o odborníky nebo jen lidi využívající neznalosti zadavatele.

„Pokud bychom mezi jednotlivými obcemi/DSO dokázali sdílet úspěšně dokončené projekty a jejich dodavatele, bylo by to pro nás největším přínosem,“ uzavírá Jakub Rus.

 

Naučit se metodiku zpracování projektů od analýzy, přes studii až po realizaci, příklady dobré praxe či způsoby a možnosti financování jsou hlavními cíli účasti starosty Býčkovic Davida Matušky. „Pro naši obec čítající 300 obyvatel je nutná finanční podpora a spoluúčast pro většinu realizovaných projektů,“ říká starosta Matuška.

 

Markéta Bartáková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu města Jeseník říká, že od projektu očekávají zejména načerpání inspirace, sdílení zkušeností, příklady dobré, ale i špatné praxe. Chtějí se také dozvědět, jaké možnosti nabízí dotační programy Evropské unie v oblasti inovativních projektů. A očekávají také, že výstupy projektu budou směřovány nejen směrem dolů, ale i nahoru. Tedy k ministerstvům a jiným orgánům, které směřují příslušné finance do území. 

 

 

Co očekávají od účasti v projektu kolegové z Ústí nad Labem píše Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI: „Každopádně nás s kolegou zajímají možnosti financování chytrých řešení, příklady dobré praxe, jak o nich v nějaké komplexnější podobě přemýšlet a možná ještě více příklady špatné praxe, jak o nich naopak nepřemýšlet a čemu se vyhnout. Klíčové je pro nás hledání nástrojů a přístupů pro komunikaci s politickou reprezentací o smart řešeních a rovněž jaké chytré nástroje využívat pro komunikaci s veřejností, tak aby pro ně bylo atraktivní se více zajímat o dění ve městě a o strategické plánování a aby pro nás bylo snazší jim dávat zpětnou vazbu.“

 

 Posledním z dotázaných byl i zástupce Valašského Meziříčí Daniel Šulák, vedoucí oddělení rozvoje města. „Chceme se od západu naučit spoustu věcí, jak vést velké kampaně pro prospěšné akce jako je např. kampaň Ukliďme Česko, jak realizovat nové projekty s důrazem na Smart opatření. Důležitá je i spolupráce s neziskovým či podnikatelským sektorem, je toho hodně, co bychom chtěli nasát a přetavit do úspěšných realizací našich projektů.

 

Další setkání a hledání možných receptů pro města a obce jsou před námi

V polovině dubna jsme se tedy poprvé sešli v on-line prostředí. Při přivítání účastníků o svých zkušenostech s chytrými projekty promluvila i výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková. S prosazováním inovativních a dalo by se říct i nezvyklých řešení třeba veřejného osvětlení, má z pozice bývalé starostky Jesenice u Prahy bohaté zkušenosti.

Plné moderních přístupů a inovací byly prezentace holandských partnerů dokumentující pokrok v plánování života občanů v nizozemských sídlech i smart myšlení jejich vedení.

První on-line setkání potvrdilo zájem českých zástupců měst a obcí o sdílení dobré praxe, o informace ohledně financování a možnostech čerpání z evropských zdrojů, ale i o metodiku přípravy chytrých projektů. Klíčovou oblastí je hledání příkladů, jak posilovat kapacitu, znalosti a spolupráci.

Termín příštího školení je 25. května 2021, to další na konec června.