Žďár nad Sázavou

Využít technologií k řešení problémů města

V centru Českomoravské vrchoviny si 21 000 lidí zvolilo za svůj domov město Žďár nad Sázavou. Město v projektu zastupuje Michal Bačovský z Odboru strategického rozvoje a investic, hlavní manažer projektu Udržitelná energie a klima (SECAP, agenda Smart City). Město hospodaří s ročním rozpočtem ve výši 560 mil. korun. Žďár nad Sázavou má dlouholetou tradici strojírenské výroby a technické vzdělání je mezi občany tím nejčastějším. Asi i z toho důvodu chce Žďár využívat moderní technologie jako je třeba koncept smart city. Letos na podzim byl připraven Portál Žďáráka (https://obcan.zdarns.cz/), pomocí kterého občan uhradí poplatky za komunální odpad i psy tak, že jeden člen zaplatí za celou širší rodinu včetně seniorů a dětí. Odpadne nepopulární zasílání složenek, které bylo pracné, drahé a neekologické.

Město se také reaguje na rostoucí ceny energie a plánuje instalovat OZE na řadu svých budov. V říjnu a listopadu bylo vyměněno 373 lamp veřejného osvětlení, aby se snížila spotřeba elektřiny.

Pro rozvoj města jsou zásadní motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci Městského úřadu, kteří naplánované záměry uvádí v život. Z nejúčinnějších způsobů zvyšování motivace i kvalifikace je setkávání se s kolegy z jiných měst a přejímání osvědčených zkušeností. Právě k tomu se hodí projekty SMO ČR, protože při nich se takoví lidé objeví v jeden čas na jednom místě.