Valašské Meziříčí

Stále převažuje nedostatečné vysvětlení výhod chytrých řešení

Valašské Meziříčí zastupuje v projektu Dan Šulák, vedoucí oddělení rozvoje města. Valašské Meziříčí obývá přes 22 tis. obyvatel a město ročně hospodaří s cca 550 mil. korun. Zpracovali strategický plán města na období 2021 - 2026 a současně mají i vypracovanou strategii smart, a to pětiletou s dvouletým akčním plánem. Mají strategický tým, který sbírá projektové listy - nápady a náměty. Ty jsou dále projednávány na úrovni vedení města.

Co už zvládli

Radnice používá ke služebním jízdám elektromobil, zateplili řadu objektů, mají energetického specialistu, který sleduje spotřebu v jednotlivých budovách. Používají rozpočet města, externí zdroje jako bonus. Od projektu očekávají další příklady dobré praxe z měst s obdobnou velikostí.

www.valasskemezirici.cz