Ústí nad Labem

Klíčová témata vidíme v dopravě

Statutární město Ústí nad Labem s 92 716 obyvateli a rozpočtem přibližně 2,7 mld. Kč je největším zapojeným městem do projektu. To ovšem neznamená, že by se úředníci řešící strategický rozvoj a agendu SMART city (Tomáš Kočí, Jiří Starý, Barbora Džuganová, Alexandra Kotvasová) neměli od svých kolegů z menších měst a obcí co naučit, ba naopak.

Právě příklady dobré ale i špatné praxe byla jedna z největších motivací, proč se do projektu zapojit. Vedle toho i hledání způsobů, jak financovat SMART řešení a zlepšit komunikaci tohoto tématu dovnitř úřadu i navenek vůči občanům. A v neposlední řadě možná to nejdůležitější… získání kontaktů.

Co už zvládli?

Ve městě Ústí nad Labem se dosud SMART řešení zaváděla spíše nahodile bez dlouhodobé koncepce, což by měla změnit nová Strategie rozvoje města na období do roku 2030, kde je této agendě věnován značný prostor.

Pro město jsou klíčová témata v dopravě, kdy město i jako jeden z úspěšných účastníků soutěže 5G pro 5 měst řeší využití 5G technologií mimo jiné ve vazbě na bezpečnost dopravy či U SMART Zone – vizi pro testování autonomních vozidel v reálné provozu.

Další významnou oblastí je energetika v kontextu aktuálních výzev doby. Historicky bylo město průkopníkem ve využití geotermální energie (např. geotermální vrt v místní ZOO), nyní se pro něj otevírají témata jako využití vodíku či zavádění koncepčního přístupu k energetickým úsporám metodou EPC a k využití fotovoltaických panelů na střechách veřejných budov.

Dílčí úspěchy město zaznamenalo v oblasti zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů využitím moderních technologií – několik let pravidelně sbírá podněty v rámci interaktivní pocitové mapy a od roku 2018 je realizován participativní rozpočet „Ústečané společně“. Srozumitelná a oboustranná komunikace vůči občanům každopádně nadále zůstává velkou výzvou.

https://www.usti-nad-labem.cz/cz/