Tetín

Chceme, aby menší obce nebyly znevýhodňovány

Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín, hledá v mezinárodním projektu další rozšíření povědomostí o aplikování chytrých řešení.

Tetín zastupuje jeho starosta, Matěj Hlavatý. Obec má 162 obyvatele a hospodaří ročně s rozpočtem kolem 5 mil korun. Bojují s kapacitními problémy, v obci je pouze jeden placený zaměstnanec. Přesto se pouští i do náročných projektů, například plánují vážení odpadů, aby elimilovali společná kontejnerová stání. Neustále ale naráží na potíže se spoluúčastí v dotačních programech. Pro malé obce jsou stále příliš špatně nastavené parametry, i při dotaci 90% na vodovod a kanlizaci bude spolučast v řádu desítek mil korun. 

Co už mají?

Chytré technologie využili při realizaci knihovny s veřejným přístupem na internet. Spolupracují s partnerskými obcemi, MAS Podchlumí a DSO Lázeňský mikroregion. Místní zemědělské družstvo naopak spolupráci při obnově jím poničených obecních cest odmítá.

V mezinárodním projektu chtějí načerpat zkušenosti s aplikací chytrých projektů v podobně velkých obcích.

https://tetin-jc.cz/

Foto: HKregion.cz