Milevsko

Chceme město, kde to žije

Říká Vít Král, zmocněnec města Milevska pro SMART aktivity, který město v projektu zastupuje. 

V Milevsku žije necelých 8 500 ovyvatel a město hospodaří ročně s 222 mil korun. Podle předpokladů se v roce 2030 stane vyhledávanou destinací mladých rodin, hledajících kvalitní a bezpečný život v dobře fungujícím městě s rozvinutou infrastrukturou a vynikajícím napojením na ostatní části atraktivního regionu, ČR a Evropy.

Co už zvládli

V letech 2021-2030 funguje nové moder ní autobusové nádraží s napojením na ostatní druhy dopravy, především hromadné a bezmotorové, ohleduplné k životnímu prostředí. Město Milevsko se stane vyhledávanou oblastí, která upřednostňuje zdravý životní styl a zapojení občanů do veřejného života města. Veřejný prostor se stává společným a bezpečným propojovacím prvkem každodenního života všech věkových skupin obyvatelstva a okolního regionu. „Kdo se začne nudit ve svém městě, začíná vyhledávat in formace o Milevsku“. Město má dostatek kvalitních projektů, aby zaujalo svou nabídkou pro zasídlení nových firem, a nabízí dostatečné množství cenově dostupných forem bydlení s navazující infrastrukturou napojenou na stále se rozvíjející „zelené“ plochy určené k práci i relaxaci. Milevsko se stane dostupným a atraktivním městem. Stane se městem, kde to žije.

K tomu, abychom se k této vizi dostali, musíme však společnými silami podniknout několik cest. Tyto cesty nazveme strategickými cíli, které zaštiťují různé oblasti, které nejvíce potřebují pozornost a podporu. Právě skrze tyto cíle můžeme dosáhnout kýžené vize, vysvětluje Vít Král, který je současně i členem projektového týmu.

www.milevsko-mesto.cz