Loučovice

Zajímají nás zejména EU programy

Jan Kubík, starosta obce Loučovice, se snaží o zaměstnanost a udržení mladých lidí v obci.

Obec Loučovice zastupuje v projektu její starosta, Jan Kubík. Obec má 1670 obyvatel a hospodaří ročně s rozpočtem 35 mil korun. Největší výzvou je přeměna bývalé průmyslové obce do nové podoby. Slibně zatím vypadájí investice do turistického ruchu a energetiky.

Co už zvládli?

V Loučovicích mají vypracovanou studii transformace obce z průmyslové na turistickou. Vkládají naděje do projektů jako jsou revitalizace Spirova kanálu nebo Lipnocard, což je regionální turistická el. karta. Spolupracují se soukromými firmami i se Svazkem obcí Lipenska.

Od projektu očekávají lepší orientaci v EU programech, jejich vlastní investiční programy jsou finančně poměrně nákladné.

https://www.loucovice.info/