Jeseník

Chceme změnit vnímání konceptu Smart

Markéta Bartáková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu Městského úřadu Jeseník, čeká od účasti v projektu zejména výměnu zkušeností.

Město Jeseník zastupuje v projektu vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu Markéta Bartáková. Ve městě žije 11 tis. obyvatel a ročně hospodaří  s rozpočtem ve výši 450 mil korun. Chtějí se věnovat projektu fotovoltaické elektrárny na střeše městského úřadu, digitalizaci či způsobům zadržování vody v krajině.

Co už zvládli?

S chytrými projekty se město setkalo při realizaci projektu Seniortaxi a dalších menších projektů, které financují ze svého rozpočtu. Zavedli také participativní rozpočet. Od projektu očekávají získání dalších informací a zkušeností sdílením dobré i špatné praxe od kolegů jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Kontakt: https://www.jesenik.org/cz/