Býčkovice

Chceme se učit

David Matuška, starosta obce Býčkovice, hledá odpovědi na otázku, jak financovat tým, studie či strategie chytrých řešení.

Obec Býčkovice zastupuje v projektu její starosta, David Matuška. Obec má 314 obyvatel a hospodaří ročně s rozpočtem 4,5 mil korun. Věnují se zejména řešení energetických úspor či přímo soběstačnosti v energiích. 

Co už zvládli?

V obci jsou nainstalovány úsporné lampy veřejného osvětlení (VO), zvýšili počet nádob na tříděný odpad v docházkové vzdálenosti. Obec má i nové sběrné místo. Používají chytré ovladače v tepelném hospodářství úřadu. Věnují se i podpoře turismu, obnovují cesty a aleje. Podílí se na vytváření nových cyklotras.

V obci vytvořili pracovní skupinu "Smart village", do jejíž práce zapojili řadu místních občanů i spolků. Samozřejmostí je participativní rozpočet.

Od účasti v mezinárodním projektu očekávají odpovědi na otázky, jak ufinancovat tým, odborníky na smart projekty, ale i studie či celé strategie. Rádi by také navázali spolupráci s akademickým sektorem.

www.byckovice.cz