12.02.2021

Mezinárodní projekt k financování chytrých řešení

SMO ČR byl osloven holandskou asociací Vereniging Nederlandese Gemeenten (VNG) k zapojení do mezinárodního projektu zaměřujícího se na financování chytrých a inovativních řešení. Projekt se nazývá „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“ a potrvá až do června 2022.

Kromě expertů z území jsou do projektu více vtažena vybraná města a obce Milevsko, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou, Valašské Meziříčí, Kyjov, Jeseník, Loučovice, Hazlov, Tetín, Vepříkov a Svazek obcí Východní Krkonoše.

Přemýšlíte, jak zlepšit život u vás ve městě či na obci? Hledáte chytrý nápad, který vám zároveň ušetří peníze a vyřeší letitý problém? Hledáte chytrý způsob, jak razantně ušetřit, posunout svou obec vstříc novým technologiím nebo otevřít pro nové technologie, a tedy i pro mladé a vzdělané obyvatele? Chybí vám databáze expertů, příklady dobré, ale i špatné praxe? Nebo máte již vymyšleno a projekt připravený, jen nevíte, jak ho zaplatit?  Zajímá vás, jaké možnosti nabízí dotační programy Evropské unie a případně jiné kombinace moderních finančních řešení, které počítají s útlumem dotačních titulů do budoucna?

Na všechny tyto otázky, ale i řadu dalších, souvisejících s financováním inovativních nápadů, ale i celkovou koncepcí chytrého rozvoje jednotlivých měst a obcí bude projekt reagovat a zapojení vybraných měst a obcí pomůže lépe propojit potřeby a poptávku po chytrých řešeních a možnosti, které existují nebo mohou vznikat pro financování chytrých projektů.

Součástí projektu je intenzivní série tréninků a ta poslouží zúčastněným ke sdílení svých zkušeností a načerpání nápadů a inspirace od jiných měst a obcí. Od zástupců holandské asociace VNG se dozví, jak tato praxe funguje v holandských městech, jak jsou tamní představitelé místních samospráv úspěšní v prosazování chytrých řešení i jak se jim daří tato řešení financovat.

Věříme, že nové zkušenosti a znalosti získané prostřednictvím našeho společného projektu, stejně jako praktická interakce mezi městy, obcemi a zkušenými experty s praktickými znalostmi, pomohou ukázat, jak lépe financovat chytrá řešení a aktivity, které mohou s inovativními projekty souviset.

Na webu Svazu (www.smocr.cz) jsme také zřídili novou rubriku, kde najdete všechny aktuální informace, názory a výstupy, které budou během projektu vznikat a které mohou pomoci i dalším městům a obcím na cestě k chytrým projektům.

Alexandra Kocková