15.08.2022

BEZPLATNÝ KURZ "PŘÍPRAVA K OVĚŘENÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI – OBECNÁ ČÁST"

AKREDITOVÁNO dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Hlavním cílem kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb. je připravit úředníky obcí a krajů na úspěšné absolvování obecné části zkoušky.

Celková časová dotace on-line kurzu je 33 vyučovacích hodin. Kurz se skládá z 22 hodin přednášek a 11 hodin procvičování a aplikačních úkolů. Obsah přednášek pokrývá zkušební otázky obecné části ZOZ, procvičování poskytuje interaktivní formou zpětnou vazbu o osvojeném učivu.

Jak se přihlásit?

Na našich webových stránkách projekteso.cz nebo můžete využít odkaz:

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 1. část - 24.10.2022

Přihlášením do první části jste automaticky přihlášeni na všechny části.

Harmonogram kurzu:

ČÁSTI                                                                                    TERMÍN                                OD - DO

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 1. část

Veřejná správa - přednáška                                                  24. 10. 2022                9:00 – 14:00                                   

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 2. část

Veřejná správa - přednáška                                               25. 10. 2022                    9:00 - 14:00

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 3. část

Procvičování veřejné správy                                               26.10. 2022                     9:00 - 14:00

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 4. část

Správní řád - přednáška                                                      2.11. 2022                       9:00 - 15:00

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) 5. část

Správní řád  - přednáška                                                      3.11. 2022                      9.00 - 15:00

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (on-line) – 6. část

Procvičování správního řádu                                                 4.11. 2022                      9:00 - 15:00