Publikace

Tyto publikace vznikly v rámci projektu Centra společných služeb:

444 otázek a odpovědí pro starosty obcí - publikace obsahuje celkem 444 právních dotazů s odpověďmi týkající se činností obcí rozčleněných podle právních oblastí. Tato publikace je velmi užitečnou pomůckou pro orientaci v dané oblasti a ukazuje předpokládané nejčastější otázky, které mohou vyvstat a které jsou zároveň v publikaci také zodpovězeny.

Příklady dobré praxe ve spolupráci DSO – obsahuje příklady dobré praxe při zadávání veřejných zakázek z pohledu obcí s přihlédnutím k odpovědnému zadávání a dále také případové studie z DSO.

Sborník konference VZ – tato publikace vznikla jako sborník příspěvků, které zazněly na právní konferenci v listopadu 2018 s názvem Aktuální problémy ve veřejných zakázkách pořádané Svazem měst a obcí České republiky v rámci projektu CSS.

Správa osobních údajů v praxi obcí a měst - dokument poslouží pro využití nejen starostům obcí, vznikla na základě podnětů z jednotlivých CSS ve spolupráci s MV ČR, MPSV ČR a ÚOOÚ. Je užitečnou pomůckou pro orientaci v dané oblasti.

Veřejné zakázky – otázky a odpovědi – publikace zahrnuje nejčastěji kladené dotazy i s jejich odpověďmi v oblasti veřejných zakázek.