26.05.2015

Zůstanou ti, kteří touží po zdravém, klidném prostředí

PRAHA 12  Praha 12 může i v kontextu celého hlavního města nabídnout obrovské výhody, proč právě zde založit rodinu a vybudovat domov. Určitě je důležitá pověst místa, co se týče kvality bydlení, krásné přírody, pestré nabídky škol, atraktivní sítě cyklostezek kolem Vltavy a Berounkyn aj. – ale také otevřené radnice.

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

Praha 12 může i v kontextu celého hlavního města nabídnout obrovské výhody, proč právě zde založit rodinu a vybudovat domov. Určitě je důležitá pověst místa, co se týče kvality bydlení, krásné přírody, pestré nabídky škol, atraktivní sítě cyklostezek kolem Vltavy a Berounky, sportovního vyžití pro in-line bruslení, dětských a beach volejbalových i golfových hřišť, tenisových kurtů, venkovních posiloven – ale také otevřené radnice.

Navíc je Praha 12 bez heren – tedy i více bezpečná. Chlubí se chráněnou přírodní zónou Modřanské rokle bez dalších panelákových krabic na obzoru. Moje hnutí Změna pro Prahu 12 navíc hájí rekreační zónu před velkokapacitní dopravou. Možná kvůli tomu někdo odejde za lepší dopravou, ale zůstanou ti, kteří touží po zdravém, klidném prostředí. Odoláváme tlaku developerů ve prospěch místních lidí, kteří chtějí bydlet na dobré adrese bez další zahuštěné zástavby.

Věkový průměr Pražanů v naší MČ je 43 let. V příštích deseti letech se očekává pozvolné oživení bytové výstavby, jež má přinést mírný nárůst počtu obyvatel a Prahu 12 omladit. Měl by vzrůst počet dětí – školáků a předškoláků. Podle poslední prognózy by mělo žít v letech 2020 až 2021 v naší MČ o třetinu více dětí školního věku, než nyní. Přitom i počet seniorů v příští dekádě vzroste o polovinu. Pro ně také budujeme ve starých Modřanech komunitní centrum, jež bude sloužit jejich společenským, vzdělávacím a sportovním aktivitám, a to jak v objektu, tak i v zahradním areálu.

Občas stojí za hádku v zastupitelstvu nepovolovat stavby a provozovny, jež vyhánějí lidi z naší lokality. Stále se totiž mluví o rozvoji obce. Základní otázka zní: Co je rozvoj obce a komu slouží developerské projekty? Podle prodeveloperské části zastupitelů rozvoj obce rovná se developerské projekty. Výsledkem, který se stále opakuje, bohužel bývá, že takové projekty jen zhoršují životní podmínky současných obyvatel. Nejednou se stalo, že byl povolen developerský projekt, který měl přispět k rozvoji obce, ale developer nakonec zbudoval pouze minimální infrastrukturu (kanalizaci, vodovod), sloužící pouze jeho výstavbě, přestože původně slíbil pomoci v tomto směru obci jako celku. Dodatečné plnění slibů pak je těžko vymahatelné.

Sváří se tak často protichůdné zájmy a nutí nás dělat kompromisy ve prospěch místních obyvatel. Necháváme investory budovat mateřské školky, komunitní centra a přijímáme dary na infrastrukturu, abychom doplnili to, co chybí v občanské vybavenosti. Vyvažování zájmů obou stran Pražané bedlivě sledují a mnohdy cítí ruku mocných investorů, kterým se často podaří prosadit své zájmy na vrub místních obyvatel. V předchozích letech za vlády ODS bohužel nebyl tzv. stavební rozvoj kompenzován viditelnými benefity ve prospěch místních rezidentů. Jde o citlivé téma, protože nové, tzv. rozvojové projekty otevírají řadu problémů, ať už to je nedostatek parkovacích míst, zintenzivnění dopravy, nedostatečná kapacita jeslí a školek, přetížená zdravotnická zařízení nebo u nás konkrétně i odpor k dálničnímu přivaděči v Komořanech.

Podmínkou pro rozsáhlé rozvojové projekty (aktuálně třeba plánovaná výstavba za Pražským silničním okruhem zvaná Šance, nebo rozsáhlý projekt Neoriviera v místech bývalého modřanského cukrovaru) je čtyřproudová komunikace. Ta by zasáhla jak fotbalové hřiště, tak pravobřežní vltavskou cyklostezku a in-line dráhu, a vynutila by si vyvlastnění několika nemovitostí, jež jí stojí v cestě.

Všechny radnice by proto měly investory usměrňovat, aby nové rozvojové projekty představovaly výhru pro stávající obyvatele i argument pro příliv mladých rodin. A aby výstavba, která přivádí novou generaci, ale zároveň zahušťuje stávající zástavbu, měla přívětivou tvář a činila z obcí i nadále příjemné místo k životu.

 PhDr. Daniela Rázková, starostka Praha 12, Hnutí Změna pro Prahu 12