10.03.2017

Zelené plochy by měly být v každé větší čtvrti

PRAHA 8 V naší městské části se nachází mnoho zajímavých zelených ploch, které stojí za návštěvu. Problémem však je, že jsou nerovnoměrně rozloženy. Snažíme se tak v rámci našich možností zajistit, aby ve všech hlavních čtvrtích byly významné plochy zeleně, které by naši občané rádi navštěvovali.

PRAHA 8 V naší městské části se nachází mnoho zajímavých zelených ploch, které stojí za návštěvu. Problémem však je, že jsou nerovnoměrně rozloženy. Snažíme se tak v rámci našich možností zajistit, aby ve všech hlavních čtvrtích byly významné plochy zeleně, které by naši občané rádi navštěvovali. Této problematice se intenzivně věnuje předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.

Připravujeme proto celkovou revitalizaci parku Dlážděnka, který se nachází v severní části Libně. Snažili jsme se maximálně zapojit místní občany, což děláme u všech významných proměn veřejných prostranství. Revitalizace by měla být rozdělena do dvou etap. V jejím rámci bude zvětšena rozloha tohoto parku. První část má být dokončena v příštím roce a bude do ní spadat stávající plocha parku. Cílem je zajistit, aby tato veřejná plocha byla atraktivní pro své návštěvníky a zároveň i zohledňovala potřeby obyvatel přilehlých domů. Budou zde tak zachovány vinice i borový háj, kterým byl vysázen místními obyvateli. Instalováno bude nové veřejné osvětlení a vybudujeme vyhlídkové místo. Chceme také výrazně zlepšit průchodnost tímto parkem.

Zahájili jsme také diskusi o nejvhodnější podobě proměny Rohanského ostrova a o revitalizaci centrální veřejné plochy v Čimicích. Rohanský ostrov je území s obrovským rozvojovým potenciálem, který bohužel v současné době i kvůli složitým majetkovým vztahům, není naplňován. Uvítali jsme proto, že studentka zahradní architektury na České zemědělské univerzitě v Praze Tereza Rašková připravila dotazník, v němž mohli místní obyvatelé v lednu uvést, jak by podle nich měla vypadat budoucí podoba této významné veřejné plochy.

Dotazníkové šetření bylo připraveno i pro revitalizaci centrální veřejné plochy v Čimicích. Pomocí dotazníku tak mohou místní občané do konce března sdělit svoji představu o nejvhodnější podobě této veřejné plochy, která leží severně od Čimického rybníka.

Roman Petrus, starosta Prahy 8, ČSSD

Roman Petrus, starosta Prahy 8, ČSSD