18.08.2016

Zbývá už jen obecní úřad

HUTISKO – SOLANEC (Zlínský kraj) Na základě schváleného programu obnovy venkova na roky 2013 – 2020 realizujeme v naší obci mnoho projektů, které zpříjemňují život na vesnici všem skupinám obyvatel včetně tělesně handicapovaných. Jejich omezeným možnostem pohybu přizpůsobujeme všechny nově budované chodníky, přechody přes místní komunikace i vstupy do veřejných budov.

HUTISKO – SOLANEC (Zlínský kraj) Na základě schváleného programu obnovy venkova na roky 2013 – 2020 realizujeme v naší obci mnoho projektů, které zpříjemňují život na vesnici všem skupinám obyvatel včetně tělesně handicapovaných. Jejich omezeným možnostem pohybu přizpůsobujeme všechny nově budované chodníky, přechody přes místní komunikace i vstupy do veřejných budov.

Naše zdravotní středisko je vybaveno nájezdovou rampou a přístup k ordinacím lékařů v prvním patře zajišťuje schodišťová plošina. Díky spolupráci s Nadací ČEZ jsme loni pořídili jedno mobilní pásové přepravní zařízení také do naší Základní školy a Mateřské školy Hutisko-Solanec, která tehdy řešila problematické vzdělávání fyzicky handicapované žačky. Nákup schodolezu z nadačního příspěvku nyní umožňuje plnohodnotné vzdělávání všem dětem v naší obci bez rozdílu.

Nedávno jsme v okolí školy vybudovali také moderní multifunkční sportovní areál s budovou, která kromě potřeb sportoviště slouží zejména jako bezbariérové zařízení pro dobrovolné obecní spolky, především místní klub důchodců a folklorní soubor. Samozřejmostí je opět přítomnost schodišťové rampy a sociálního zařízení pro osoby na vozíčku. Aktivně podporujeme všechny volnočasové, rehabilitační i vzdělávací aktivity našich handicapovaných spoluobčanů, ať už každoroční veřejnou sbírkou prostřednictvím Charity, nebo zapojením se do finanční podpory sociálních služeb v regionu Rožnovsko.

Zároveň se soustředíme na postupné odstraňování bariér z míst postavených v minulosti, jako jsou místní pošta, obchody, koupaliště, hřbitov nebo kostel. V loňském roce jsme tak například zrekonstruovali jediný památník v naší republice věnovaný Ch. G. Masarykové včetně jeho okolí, a to pochopitelně s ohledem na bezbariérovost. Poslední veřejnou budovou, kterou čeká odstranění překážek pro bezproblémový pohyb, se tak stává objekt našeho obecního úřadu.

VLADIMÍR PETRUŽELA, obec Hutisko-Solanec, Sdružení nezávislých kandidátů

VLADIMÍR PETRUŽELA, obec Hutisko-Solanec, Sdružení nezávislých kandidátů