04.06.2015

Zaměříme se na potřeby občanů

HRADEC NAD MORAVICÍ Žijeme v malém městě, do jehož správního obvodu patří sedm přilehlých obcí (5 400 obyvatel). Náš městský úřad nemá vlastní sociální odbor, a stále častěji se proto zabýváme myšlenkou, zda je systém spolupráce s obcí s rozšířenou působností, tedy s městem Opavou, v sociální oblasti pro naše občany dostačující a zda je dostupnost sociálních služeb vyhovující.

HRADEC NAD MORAVICÍ Žijeme v malém městě, do jehož správního obvodu patří sedm přilehlých obcí (5 400 obyvatel). Náš městský úřad nemá vlastní sociální odbor, a stále častěji se proto zabýváme myšlenkou, zda je systém spolupráce s obcí s rozšířenou působností, tedy s městem Opavou, v sociální oblasti pro naše občany dostačující a zda je dostupnost sociálních služeb vyhovující.

Problémů v sociální oblasti je mnoho. Populace stárne a narůstá počet obyvatel v důchodovém věku. Dle prognózy dojde do roku 2030 k největšímu nárůstu obyvatel ve věkové kategorii 70 – 84 let. Ale nejedná se jen o péči o seniory, jde také o podporu mladých začínajících rodin, rodin s malými dětmi, občanů se zdravotními problémy, občanů se specifickými sociálními problémy, přibývá občanů s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu apod. Proto pociťuji stále větší odpovědnost za podporu této skupiny občanů a povinnost hledat možnosti řešení jejich potřeb.

Možnosti, jak řešit problematiku sociálního bydlení jsme hledali již před léty, kdy jsme ve městě měli pouze jeden dům s pečovatelskou službou. Zhruba před patnácti lety se nám podařilo stávající „DPSku“ rozšířit o jeden střešní byt, následně postavit druhý, zbrusu nový Dům s pečovatelskou službou a v rámci rekonstrukce budovy městského úřadu vybudovat další čtyři byty s pečovatelskou službou včetně společných komunitních prostor.

V současné době spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Ostrava, o. p. s., prostřednictvím kterého zajišťujeme občanům bezplatné sociální poradenství. Dle reportů máme zpětnou vazbu, že občané tuto odbornou pomoc využívají. Cíle sociálních a souvisejících služeb jsou však mnohem širší. Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo sociální oblast ve městě alespoň částečně posílit, zapojit se do komunitního plánování a do sociálních projektů. Vzhledem k velikosti města spatřuji potenciál rozvoje této oblasti veřejného života ve sdružení finančních a dalších prostředků. Uvítám v tomto spolupráci s jinými obcemi, organizacemi či poskytovali služeb, a naší snahou bude docílit užší spolupráce s obcí s rozšířenou působností. Naším záměrem je také vybudování nového Domova pro seniory a startovacích bytů pro mladé, nově založené rodiny. Sledujeme, jaké dotační tituly jsou v této oblasti vyhlášeny.

Každý z nás má své představy o kvalitě života. Priority občanů v sociální oblasti budeme moci zohlednit a naplňovat jen tehdy, budeme-li je znát. Proto se v nejbližší době zaměříme na zmapování konkrétních potřeb občanů, abychom věděli, co je nejvíce tíží a jakou formu podpory potřebují. Naším záměrem je postupné zahájení procesu plánování sociálních služeb a vytváření vhodných podmínek pro jejich současné i potencionální uživatele. Přál bych si, aby naše město v této důležité oblasti nezůstávalo pozadu, a abychom dokázali do problematiky sociálních služeb aktivně zasahovat.

Josef Vícha, starosta, KDU-ČSL