25.05.2015

Zachovali jsme vesnickou pospolitost

ÚNANOV  Obec Únanov se nachází pět kilometrů severně od města Znojma v Jihomoravském kraji. Když jsem nastupoval v roce 1990 do funkce starosty, měla obec necelých tisíc obyvatel. Zájem o výstavbu rodinných domů Únanov řešil zasíťováním vlastních, později odkoupených pozemků.

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

ÚNANOV  Obec Únanov se nachází pět kilometrů severně od města Znojma v Jihomoravském kraji. Když jsem nastupoval v roce 1990 do funkce starosty, měla obec necelých tisíc obyvatel.

Zájem o výstavbu rodinných domů Únanov řešil zasíťováním vlastních, později odkoupených pozemků. Pozemky vybavené veškerými inženýrskými sítěmi a komunikací pak obec prodávala jednotlivým zájemců. Takto byly připraveny tři ucelené lokality. Požadavek byl, aby navazovaly na zastavěnou část obce a nevznikly tak samostatné satelity. Při odprodeji stavebních parcel, zejména pak u poslední lokality, byli upřednostňováni zájemci z řad místních obyvatel. Chtěli jsme zachovat vesnickou pospolitost, protože Únanov byl vždy českou obcí a některé rody zde žijí přes tři sta let. Za dvacet let bylo postaveno v obci cca 80 nových rodinných domů a počet obyvatel dosahuje k dnešnímu dni 1228. 

Vojtěch Fabík, starosta obce Únanov, ODS