18.08.2016

V rapid šachu se u nás každoročně utkají zrakově postižení

NÁSEDLOVICE (Jihomoravský kraj) V reakci na mnohé podněty občanů jsme vybudovali nové zdravotní středisko v centu obce, kde ordinuje každý den praktický lékař. Přístupová cesta i řešení uvnitř stavby, včetně sociálního zařízení, jsou bez bariér.

NÁSEDLOVICE (Jihomoravský kraj) V reakci na mnohé podněty občanů jsme vybudovali nové zdravotní středisko v centu obce, kde ordinuje každý den praktický lékař. Přístupová cesta i řešení uvnitř stavby, včetně sociálního zařízení, jsou bez bariér. Tento měsíc dokončujeme novou rehabilitaci, která vznikla rekonstrukcí bývalé kosmetiky v sousedství střediska. Ušetříme tak lidem čas i peníze za dojíždění na rehabilitace do kyjovské nemocnice.

Také máme bezbariérový přístup k zastávkám autobusu, do prodejny potravin, do kulturního domu i na hřbitov.

V loňském roce se podařilo vytvořit podmínky bezbariérového přístupu do všech prostor zrekonstruované budovy obecního úřadu, a to výstavbou nového výtahu. Byl tak naplněn program Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách obecních úřadů vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj a dále financovaný z prostředků ministerstva kultury. Po dostavbě výtahu se náš obecní úřad stal plně hodnotným centrem společenského i kulturního vyžití v obci. Uplatnění a seberealizaci zde v plné míře nacházejí i tělesně postiženi spoluobčané, budova bude částečně sloužit, jako centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb. Podpora lidí s mentálním postižením v seberealizaci, nezávislosti a nácvik sociálních a kulturních dovedností má za úkol posílit jejich samostatnost. Cílovou skupinou jsou i osoby s lehkým mentálním postižením, školení odborným personálem, externisty, kteří spolupracují s vedením obce.

Přístavba probíhající přes všechna tři podlaží umožnila vestavbu pro výtahovou kabinu se třemi stanicemi a nástupišti. Do výtahu lze vejít hlavním vstupem do budovy nebo z přilehlého parkoviště po nově vybudované bezbariérové rampě.

Splnili jsme tak plánovaný cíl: umožnit všem občanům bezbariérový přístup do všech podlaží a vytvořit podmínky pro rozvoj a jejich kulturní vyžití. Mimo obecního úřadu se zde nachází pošta, knihovna, kosmetika, masáže, kancelář právničky, obřadní síň, klubovna pro přednášky, sociální zařízení, galerie, muzeum, archiv a sklady.

Také bych se ráda zmínila o pomoci, nebo spíše patronátu nad Mistrovstvím ČR zrakově postižených v rapid šachu. Náš obecní úřad každoročně přispívá dotací na ceny pro soutěžící a také poskytuje prostory kulturního domu s ubytováním zcela zdarma. Tato soutěž se u nás konala již nejméně desetkrát a kromě domácích přijíždějí i hráči z Arménie, Bulharska, Slovinska a Slovenska.

Vlasta Mokrá, starostka Násedlovic, Sdružení nestraníků