02.09.2016

V Prysku je vzdělávání spojené s přírodou

PRYSK (Liberecký kraj) Před deseti lety pět dětí na základní škole, dnes třicet. Podpora vzdělávání v Prysku, který je Vesnicí roku Libereckého kraje 2016, přináší výsledky.

PRYSK (Liberecký kraj)  Před deseti lety pět dětí na základní škole, dnes třicet. Podpora vzdělávání v Prysku, který je Vesnicí roku Libereckého kraje 2016, přináší výsledky.

Základní i mateřská škola je od začátku koncipovaná jako ekologická a je otevřená i pro okolní obce. Speciální jazyková výuka předškoláku, zdravá výživa, čtenářské aktivity či pobyt v přírodě. To jsou některá z lákadel, která vedou k dalšímu rozvoji a zvyšují zájem o unikátní školská zařízení. Výjimečná i proto, že škola i školka jsou blízko lesa, podařilo se obnovit historický sad a výukový altánek. To vše umožňuje celoroční pobyt a vzdělávání dětí venku v přírodě. Do budoucna chce Prysk školní zahradu ještě zrekonstruovat, dokončit hřiště a přírodní park. Uvědomuje si totiž, že se investice do vzdělávání dětí a mládeže několikanásobně vrátí v podobě spokojených lidí přirozeně spojených s místem, kde vyrostli. A to za to stojí, není liž pravda?

JAN SVITÁK, starosta obce Prysk, nezávislý