25.11.2016

V Pardubicích podporujeme zahraniční zaměstnance

PARDUBICE Patříme k regionům s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti, a pro některé místní firmy je tak problém sehnat potřebné pracovníky. Abychom předešli odchodu firem z města, chceme jim být nápomocni při zajištění pracovní síly. Jednou z možností je zaměstnat občany z Ukrajiny, jsou totiž pracovití a především motivovaní.

PARDUBICE Patříme k regionům s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti, a pro některé místní firmy je tak problém sehnat potřebné pracovníky. Abychom předešli odchodu firem z města, chceme jim být nápomocni při zajištění pracovní síly.

Jednou z možností je zaměstnat občany z Ukrajiny, jsou totiž pracovití a především motivovaní. I proto jsme nedávno ve spolupráci a Agenturou CzechInvest uspořádali seminář s názvem „Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny“. Měl za cíl informovat o podpoře státu při zaměstnávání cizinců z Ukrajiny prostřednictvím Programu a Režimu Ukrajina a diskutovat nad různými aspekty této problematiky.

Semináře se zúčastnili zástupci téměř dvaceti velkých i středních zaměstnavatelů Pardubického kraje, kteří si poslechli vystoupení zástupců oddělení následné péče o investory AfterCare agentury CzechInvest. Velký důraz byl kladen na praktické zkušenosti a informace. V následné diskusi vystoupili také zástupci cizinecké policie, Úřadu práce v Pardubicích a firmy, která již pracovníky z Ukrajiny v rámci tohoto režimu zaměstnává - společnosti Synthesia. Účastníci se shodli na tom, že programy jsou záslužné a snaží se vyřešit nedostatek, jímž je nefunkčnost systému VISAPOINT na zastupitelském úřadě ve Lvově a v Kyjevě. Tam si mohou ukrajinští zájemci vyřídit pracovní povolení pro práci v České republice.

Ukrajina stále nabízí vhodnou, kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu, kterou české podniky nezbytně potřebují. Jakýkoliv způsob, který zjednoduší nebo urychlí zaměstnávání těchto osob, je vítaný. Rovněž byla diskutována úloha pracovních agentur a další způsoby, jak na Ukrajině nalézt vhodné uchazeče o zaměstnání. Největším problémem však trvale zůstávají dlouhé lhůty vyřizování žádostí. Obecně je přitom v České republice velmi vidět nedostatek kvalitních a především kvalifikovaných pracovníků především z řad řemeslníků. Tento problém řešíme na každém setkání se zástupci krajské hospodářské komory. I proto se snažíme žákům škol, které zřizujeme, ukázat, že vyučit se a umět řemeslo, je zlatý důl.

Martin Charvát, primátor Pardubic, (ANO)

Martin Charvát, primátor Pardubic, (ANO)