18.08.2016

V minulosti se zapomínalo i na seniory

PRAHA 15 V letošním roce se nám podařilo zrealizovat projekt chráněného bydlení pro handicapované na Veronském náměstí.

PRAHA 15  V letošním roce se nám podařilo zrealizovat projekt chráněného bydlení pro handicapované na Veronském náměstí.

Osobně jsem se byl za klienty centra Paprsek podívat, abych zjistil, jak celá akce proběhla a zda uspokojila jejich individuální potřeby. Jsem rád, že jsem viděl spokojené výrazy na jejich tvářích.

V minulosti se na handicapované a seniory dosti zapomínalo, proto jsem usiloval o zřízení Spolkového domu, který jsme na jaře otevřeli.

Nadále hledáme nové způsoby, aby v naší Městské části Praha 15 nebyl nikdo znevýhodněn. I proto jsme zmapovali přístupnost a bariérovost komunikací. Výstup z tohoto šetření je pro nás vodítkem při opravách a rekonstrukcích jednotlivých komunikací.

Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15, ANO

Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15, ANO