25.05.2015

Už nejsme noclehárnou

DOLNÍ BŘEŽANY Dolní Břežany leží na jižním okraji Prahy. Do konce 20. století to byla normální středočeská vesnice, ve které žila asi tisícovka obyvatel. Pak přišla 90. léta minulého století. Přeměna orné půdy na stavení parcely a následně stavebních parcel na peníze byla v celém okolí Prahy velmi lákavá.

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

DOLNÍ BŘEŽANY Dolní Břežany leží na jižním okraji Prahy. Do konce 20. století to byla normální středočeská vesnice, ve které žila asi tisícovka obyvatel. Pak přišla 90. léta minulého století. Přeměna orné půdy na stavení parcely a následně stavebních parcel na peníze byla v celém okolí Prahy velmi lákavá. V Dolních Břežanech to znamenalo znásobení zastavitelných ploch, divokou suburbanizaci a neřízený rozvoj.

Stavělo se na orné půdě za obcí, historické jádro obce bylo ve velmi špatném stavu. Počet obyvatel prudce rostl, ale špatná infrastruktura, nedostatek služeb, nedostatečná kapacita školky, školy, to vše vedlo k nespokojenosti s životem v obci. Proto se občané pro roce 2000 rozhodli pro radikální změnu v přístupu k dalšímu rozvoji. Zvolili si cestu koncepčního rozvoje s dlouhodobým cílem přeměnit Dolní Břežany na atraktivní, čistou a upravenou obec, která poskytne svým obyvatelům vše potřebné v místě bydliště. Cílem bylo přesměrovat vývoj od noclehárny (všechny služby jsou v Praze, v místě bydliště pouze spím) k plnohodnotnému sídlu (většina každodeních služeb je v místě bydliště).

Prostředkem k přeměně obce měla být realizace projektu výstavby nového centra s náměstím, obchodními prostorami a parkem na místě, kde se nacházela skládka zeminy, revitalizace rozsáhlého zemědělského brownfieldu, revitalizace zámku a jeho okolí a investice do zvýšení kvality veřejných prostranství, veřejné zeleně a chybějící infrastruktury. Podstatným prvkem byla pěší dostupnost, vytvoření prostoru, kde se mohou obyvatelé potkávat, nakupovat, trávit volný čas. Že to nebude jednoduché ukázala finanční inventura. V obci bylo potřeba vybudovat infrastrukturu v celkové částce za jednu miliardu Kč a dalších několik miliard bylo potřeba na přeměnu rozsáhlých zdevastovaných území v centru. Dnes můžeme konstatovat, že jsme za polovinou cesty k cíli.

Obec z odhadované miliardy proinvestovala více než polovinu, zejména díky evropským fondům. Za tyto peníze se podařilo zlepšit vzhled veřejných prostranství, dobudovat vodohospodářskou infrastrukturu, zvýšit kapacitu a pozvednout kvalitu školských zařízení, rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve formě dětských hřišť, sportovišť, cyklostezek apod. Existují dobré předpoklady pro to, že se obci podaří v příštích letech proinvestovat i druhá chybějící polovina. Dnes se na místě nevzhledné, střed obce hyzdící skládky nachází náměstí a park, na místě zemědělského brownfieldu jsou vybudovány nové ústavy laserové fyziky, arcibiskubský zámek se přestavuje na čtyřhvězdičkový hotel. Tyto investice představují další téměř 2,5 miliardy ze soukromých zdrojů, které výrazně změnily tvář Dolních Břežan.

Významným prvkem v přesměrování vývoje byla odvaha začít územní rozvoj regulovat, a to jak prostorově, tak zejména v čase. Obec schválila třicetiletou etapizaci využití ploch určených k zastavění. Tím došlo ke zpomalení nárůstu počtu obyvatel. Občané referendem sebrali zastupitelstvu možnost rozhodovat o dalším rozšiřování zastavitelných území. Díky těmto opatřením dnes nemají Dolní Břežany osm tisíc obyvatel jako sousední Jesenice, ale žije zde něco přes čtyři tisíce obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a přibližně dalších pět set se v obci trvale zdržuje. Díky těmto opatřením se vedení obce mohlo namísto řešení problémů spojených s developmentem více věnovat zvelebování obce, péči o veřejnou zeleň a kvalitu veřejného prostoru. Díky obchodním plochám v centru obce se významně rozšířila nabídka služeb v místě bydliště. To vše vede k tomu, že občané jsou v Dolních Břežanech spokojeni. Odráží se to v tom, že Dolní Břežany mají dvojnásobnou rezidenční stabilitu oproti srovnatelným obcím postiženým suburbanizací. A také to vede k jejich další aktivitě, rozšiřování počtu různých kulturních a sportovních akcí, vzniku nových spolků a zájmových sdružení. Ostatně příliv nových obyvatel znamená dramatickou demografickou změnu, snížení věkového průměru, zvýšení počtu středoškoláků a vysokoškoláků.

Násobné zvýšení počtu obyvatel malé obce je rizikem i příležitostí. Dolní Břežany ukazují, že strategicky řízená suburbanizace může vést ke spokojeným občanům a příjemnému místu pro život.

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, STAN