21.07.2016

Třeboňské spolky mají tradici několika generací

TŘEBOŇ Spolkový život je v menších obcích tím, co často tvoří jejich charakter a podílí se na společenském životě obyvatel. Mnohdy lze klást rovnítko mezi kulturní a spolkový život. Spolkový život je samozřejmě maximálně zdravý i ve městech. Vzniká z popudu obyvatel samospráva do něj vstupuje pouze prostřednictvím podpory.

Spolkový život je v menších obcích tím, co často tvoří jejich charakter a podílí se na společenském životě obyvatel. Mnohdy lze klást rovnítko mezi kulturní a spolkový život. Spolkový život je samozřejmě maximálně zdravý i ve městech. Vzniká z popudu obyvatel samospráva do něj vstupuje pouze prostřednictvím podpory.

Třeboň má štěstí, že její spolkový život je bohatý. Některé spolky mají tradici sahající přes několik generací. Zdejší loutkáři pravidelně ve městě hrají už od roku 1924. Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna si letos připomíná 153 let od zahájení své činnosti. Současný ochotnický divadelní soubor byl sice založen „pouze“ před 13 lety, ale ochotnické divadlo v Třeboni hraje dlouho a kdysi tady dokonce působily dva soubory. Baráčníci se nepřetržitě scházejí od roku 1933 a každoročně jsou to právě oni, kdo staví májku na náměstí v historickém centru. Mohla bych jmenovat mnoho dalších spolků, ať už kulturních, sportovních, či jinak zájmových. V místních částech dobře fungují hasiči, kteří jsou spolu s myslivci pořadateli akcí pro děti i dospělé. V každém případě spolky obohacují život obcí a měst a při dobré spolupráci se samosprávou jsou také příjemným zpestřením kulturní a společenské nabídky města.
Spolkům městská pokladna přispívá jak na činnost, tak na jednorázové akce. Příspěvky rozdělujeme do několika oblastí, kam směřují své žádosti i spolky, další organizace a pořadatelé akcí. Celkově jsme v loňském roce rozdělili pro kulturu a cestovní ruch zhruba 1,5 milionů korun, pro sport 1,6 milionu korun a trenérům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží dalších 450 000 Kč. Poslední dotovanou oblastí jsou sociální služby a zdravotnictví, kde bylo rozděleno 258 000 Kč. Statistiku, kolik lidí z více než osmitisícového města je do spolkového života zapojeno, nemáme. Lze předpokládat, že počet se mění v návaznosti na aktuální činnost spolku, u těch letitých i v souvislosti s generační obměnou. Každému, kdo kolem sebe dokáže shromáždit lidi zapálené pro smysluplnou věc, patří velký dík. Každopádně i těm, kdo se ve spolcích aktivně angažují. Tuhle práci totiž dělají ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a mnohdy je to k nezaplacení. Lze si jen přát, aby spolky žily dál a našly si své příznivce zvláště teď, v době, kdy celá řada lidí raději volný čas věnuje sama sobě, případně komunikaci skrze sociální sítě.

Terezie Jenisová, starostka města Třeboně, KDU-ČSL