18.08.2016

Třeboň má bezbariérovou mapu

TŘEBOŇ (Jihočeský kraj) Léčba nemocí pohybového aparátu - to je hlavní náplní léčebné složky třeboňských lázní. Ročně se do Třeboně přijede léčit na 35 000 lidí. Mnozí s větším či menším pohybovým handicapem. Už jen z toho důvodu je třeba myslet na bezbariérové přístupy do zařízení spravovaných městem, kam míří nejen lázeňští hosté.

TŘEBOŇ (Jihočeský kraj) Léčba nemocí pohybového aparátu - to je hlavní náplní léčebné složky třeboňských lázní. Ročně se do Třeboně přijede léčit na 35 000 lidí. Mnozí s větším či menším pohybovým handicapem. Už jen z toho důvodu je třeba myslet na bezbariérové přístupy do zařízení spravovaných městem, kam míří nejen lázeňští hosté. Bezbariérovost se totiž netýká jen vozíčkářů, či hůře pohyblivých občanů, ale ocení ji například i maminky s kočárky a dětmi.

Z programu Mobilita pro všechny jsme v roce 2012 zrealizovali výstavbu bezbariérové trasy z Lázní Aurory do centra města s odstraněním takzvaných bodových závad. Z prostředků ministerstva kultury se tehdy povedlo postavit výtah v našem krásném historickém divadle. Ve stejném roce město Třeboň vydalo bezbariérovou mapu. Mapa obsahuje informace o přístupu do všech veřejných budov a významných třeboňských památek, seznam nebezpečných míst a doporučené trasy. Pro snadnější orientaci je přidán rejstřík ulic a rejstřík budov s informací o bezbariérovosti. Celkové zpracování mapy zajišťovali zaměstnanci úřadu. Mapa vznikla v rámci pracovní skupiny Bezbariérová Třeboň a projektu Zdravé město a MA21 a část vytištěného nákladu je také v angličtině a němčině. Terénní mapování provedli studenti ve spolupráci s osobami s omezenou schopností pohybu. Nyní, po čtyřech letech, se pracuje na aktualizované verzi. Opět ve spolupráci s handicapovanými občany, kteří prověřují skutečný stav věcí. Mapa je k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách města.

Stejně tak zde najdete informace o tom, kdy z Třeboně vyjíždějí autobusy vybavené výsuvnou hydraulickou plošinou ve směru na České Budějovice, či Jindřichův Hradec. Tuto službu se nám povedlo s dopravcem domluvit také před zhruba čtyřmi lety. Ačkoli počet cestujících, kteří plošinu využijí, je minimální, pořád tato možnost zůstává něčím, co by mělo patřit v současné době ke standardu.

Jak jsem už zmínila, do lázní přijíždějí často osoby se sníženou schopností pohybu. Přesto náš starší lázeňský dům nebyl donedávna plně bezbariérový. Velká rekonstrukce především léčebných provozů v loňském roce přinesla i výstavbu nového výtahu, který má nástupní stanici nově o úroveň podlaží níže. Bertiny lázně jsou tedy už zcela bezbariérové.

Handicap přichází i s věkem. Stává se, že rodina je tím, kdo pečuje o příbuzného, pro něhož se staly úkony běžného života obtížné až nezvládnutelné. Jak Oblastní charita Třeboň, tak Hospicová péče sv. Kleofáše nabízí pro usnadnění péče o nemocného v domácím prostředí

půjčovnu kompenzačních pomůcek. Součástí půjčování je poradenství při výběru i pro použití pomůcky, ať už ke krátko, či dlouhodobému zapůjčení.
Otázka handicapu může být uchopena nejrůznějším způsobem. Nemusí jít pouze o handicap fyzický. Může jít i o ztrátu zaměstnání, střechy nad hlavou, o dluhovou past, v níž se ocitá stále více lidí...Ne vždy je úřad schopen pomoci. Věřím, že právě služby neziskových organizací, které se zabývají podobně problematickými situacemi, jsou velmi potřebné. Mnohé jsou ve městě dostupné a také se je snažíme podpořit nejen finančně. Jejich seznam mohou zájemci najít v novém Katalogu sociálních služeb, který je výsledkem komunitního plánování na Třeboňsku. Má nejen svou tištěnou, ale rovněž elektronickou podobu.

Terezie Jenisová, starostka města Třeboň, KDU – ČSL

Terezie Jenisová, starostka města Třeboň, KDU – ČSL