15.06.2015

Témata článků představitelů samospráv v projektu "Starostové píší noviny" do konce prázdnin

Protože se blíží doba dovolených, přinášíme vám už teď přehled témat článků v projektu "STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY" během prázdnin.

Protože se blíží doba dovolených, přinášíme vám už teď přehled témat článků v projektu "STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY" během prázdnin.

PLÁN VYHLÁŠENÍ TÉMAT

2. 7. Začaly prázdniny. Co jste v letošním roce udělali pro zatraktivnění Vaší obce pro turisty? Jaké památky jsou u Vás k vidění a jakým způsobem se obec stará o jejich propagaci a případnou revitalizaci? Spolupracujete v této oblasti s okolními obcemi? Uzávěrka dodání příspěvků je 10. 7., termín zveřejnění textů 16. 7. 2015.

16. 7. Je ve Vaší obci během léta dostatek kulturních akcí? Kdo a jak je zajišťuje? Na kterou z těchto akcí jste nejvíce pyšní a proč? Máte na kulturu dostatek peněz v rozpočtu? Uzávěrka dodání příspěvků je 24. 7., termín zveřejnění textů 30. 7. 2015.

30. 7. Máte v obci dostatek lékařů, nebo Vám chybí? Co by se mělo změnit, aby se situace zlepšila? Uzávěrka dodání příspěvků je 7. 8., termín zveřejnění textů 13. 8. 2015.

13. 8. Jak vnímáte dopady vyhlášky o bezhotovostním výkupu kovů na bezpečnost ve Vaší obci? Způsobila Vám naopak nějaké potíže? Pokud ano, jak je řešíte? Uzávěrka dodání příspěvků je 21. 8., termín zveřejnění textů 27. 8. 2015.

27. 8. Řešíte ve Vaší obci vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu? Co říkáte poplatkům, které s ním souvisí? Uzávěrka dodání příspěvků je 4. 9., termín zveřejnění textů 10. 9. 2015.

Své příspěvky o maximální délce 3000 znaků vč. mezer, opatřené Vaší portrétní fotografií a ilustračním snímkem k tématu (např. foto centra obce), zasílejte průběžně na adresu starostovepisi@lidovky.cz, a to do uvedených termínů.

Současně prosíme, abyste se zasíláním článků nečekali až na termín uzávěrky, zasílat je můžete průběžně. Uveďte celé své jméno, politickou stranu, za kterou jste byli zvoleni, a pro lepší komunikaci kontaktní telefon. Publikované příspěvky vybírá nezávislý editor Lidových novin. Vzhledem k omezenému rozsahu mohou být kráceny, přičemž smysl sdělení samozřejmě zůstane nezměněn. Texty, které nebudou publikovány v novinách, zveřejníme na www.lidovky.cz a www.smocr.cz.

 

Těšíme se na Vaše články. V případě nejasností nám pište na adresu starostovepisi@lidovky.cz.