04.06.2015

Tak jako v 19. století se obce starají, jak mohou

PLÁNĚ Myslím, že stojí za to, podívat se trochu do minulosti. Dříve lidé neznali starobní důchody, nemocenské pojištění ani jiné sociální dávky. Přesto se každá obec podle svých možností starala o své chudé.

PLÁNĚ Myslím, že stojí za to, podívat se trochu do minulosti. Dříve lidé neznali starobní důchody, nemocenské pojištění ani jiné sociální dávky. Přesto se každá obec podle svých možností starala o své chudé.

Bylo to tak i nás. Na návsi v Pláních, ve Vrážném i v Korýtkách stávala pastouška. Stavení dříve sloužilo jako příbytek obecních pastýřů a ovčáků. Později v 19. století pastouška bývala něco jako azylový dům, kde nacházeli ti nejchudší a nejubožejší alespoň přístřeší. Ti také chodili tzv. „ po číslech“ na stravu. V našich obcích rok od roku přibývalo lidí, jež chudoba a stáří, nemoc a nemožnost výdělku, donutili uchýlit se pod ochranu obce. Dokud byl v pastoušce jeden nájemník, bylo dobře. Hůře bylo, když počet obyvatelů stoupl. Tehdy docházelo i k šarvátkám. Tolik k historii.

  Obec Pláně vlastní v současnosti budovu, kde sídlí obecní úřad, ale z větší části je nevyužita. Myšlenka vybudovat zde byty už proběhla, ale zatím jsme bohužel neměli možnost získat na rekonstrukci prostředky z dotací. Jsme malá obec, mámě méně než 500 obyvatel, což je velký handicap. Obecní budova stojí z části na soukromém pozemku a majitel není přístupný k jejímu prodeji – to je další podmínka, která nám stojí v cestě.

Osobně si myslím, že pokud stát chce přenést své povinnosti na poskytnutí sociálního bydlení na obce, měl by jim nejen finančně přispět, ale také podat pomocnou roku a neomezovat obce podmínkami. Stát by mohl také svým obcím více věřit, že každá samospráva i v té nejmenší vísce ví, co potřebuje nejvíc. Nepotřebuje být omezována podmínkami, kdo zde může být ubytován, na jak dlouho a proč. Tak jako v 19. století, tak i dnes se obce starají o své občany, jak nejlépe umí.

 Ladislava Hrabovská, nezávislá, Pláně