07.03.2019

Starostové píší noviny plán do konce května

 21. března si přečtete:

Čistota. Co děláte pro to, aby bylo vaše město/obec čisté (odpadky na ulicích, v příkopech, v lese, nepořádek po společenských akcích, znečištěná pískoviště a další veřejné plochy (i od psů či uživatelů drog).

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 15. března

 

4. dubna si přečtete:

Novela stavebního zákona – pomohlo by vám vytvoření jednoho centrálního (nejvyššího) stavebního úřadu? Proč? Jak řešíte tuto problematiku nyní a jaké změny byste přivítali?

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 29. března

 

18. dubna si přečtete:

Podporujete nějakým způsobem zdravotnická zařízení ve svém katastru, aby občané měli odpovídající zdravotní péči? (příspěvky na nemocnice, služby pro zaměstnance zdravotnických zařízení, spádové ordinace…)

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 12. dubna

 

2. května si přečtete:

Slavní občané naší obce. Která slavná osobnost se ve vaší obci/městě narodila a jak pečujete o její památku?

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 26. dubna

 

16. května si přečtete:

Máte dostatek sociálních bytů? Komu jsou primárně určeny – jako je složení jejich obyvatel? Za jakých podmínek je občané získají? Vznikají nové? A co startovací byty pro mladé?

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 10. května

 

30. května si přečtete:

Postihlo vaši obec/město sucho? Jaká opatření připravujete nebo jste již zavedli?

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 24. května